PRODEJ RD RADOSTICE        04 2023

01.03.2023

Ve výhradním zastoupení vlastníka nemovitosti na základě Smlouvy o realitním zprostředkování a poskytování realitních služeb a na základě plné moci připravujeme prodej rodinného domu v Radosticích u Ořechova.( Brno - venkov ) 

Rodinný dům o dispozici 4 + 1 se zahradou, dílnou a pergolou, se nachází v klidné části obce. 

Dům je v dobrém stavu, v rámci námi poskytovaných služeb, se právě pracuje na technické, průkazu budovy a průkazu energetické náročnosti budovy ( PENB ) a ocenění domu. 

Nemovitost začneme nabízet od 01.04.2023 


Typ sídla:

 • Obec


ZUJ (kód obce):

 • 583740
 • NUTS5:
 • CZ0643583740
 • LAU 1 (NUTS 4):
 • CZ0643 - okres Brno-venkovNUTS3:
 • CZ064 - Jihomoravský kraj
 • NUTS2:
 • CZ06 - Jihovýchod
 • Obec s pověřeným obecním úřadem:
 • Šlapanice
 • Obec s rozšířenou působností:
 • Šlapanice
 • Katastrální plocha (ha):
 • 436
 • Počet bydlících obyvatel k 2021:
 • 778
 • Nadmořská výška (m n.m.):
 • 284
 • První písemná zpráva (rok): 1333
 • CZ064 - Jihomoravský kraj
 • NUTS2:
 • CZ06 - Jihovýchod
 • Obec s pověřeným obecním úřadem:
 • Šlapanice
 • Obec s rozšířenou působností:
 • Šlapanice
 • Katastrální plocha (ha):
 • 436
 • Počet bydlících obyvatel k 2021:
 • 778
 • Nadmořská výška (m n.m.):
 • 284
 • První písemná zpráva (rok): 1333
 • Školství

  Mateřská škola 1
  Zákl.škola pouze s 1.st. 1
  Zákl.škola s 1.a 2.st. 0
  Zákl.škola pouze s 2.st. 0
  Počet škol v oboru gymnázií 0
  Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk 0
  Počet škol v oboru nástavbového studia 0
  Počet středisek praktického vyučování 0
  Konzervatoře 0
  Základní umělecká škola 0
  Jazykové školy s právem stát. Zkoušky 0
  Vyšší odborná škola 0
  Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0
 • Technické a občanské vybavení

  Byty napojené na veřejný vodovod ano
  Byty napojené na veřejnou kanalizaci ano
  Byty napojené na veřejnou kanalizaci s ČOV ano
  Byty napojené na veřejný rozvod plynu ano
  Délka místních komunikací bez cyklostezek a stezek pro pěší ano
  Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
  Dům s pečovatelskou službou ne
  Počet bytů v domech s pečovatelskou službou (ČSÚ) ne
  Kino ne
  Kulturní dům (sál) pro pořádání společenských akcí ano
  Turistické informační centrum ne
  Středisko pro volný čas dětí a mládeže ano
  Kostel s náboženským využitím ano
  Koupaliště ne
  Krytý bazén ne
  Hřiště ano
  Dětské hřiště ano
  Víceúčelová tělocvična; sokolovna; sportovní hala ano
  Jednoúčelové kryté sportovní zařízení ne
 • Sociální oblast

  Azylové domy 0
  Domy na půl cesty 0
  Noclehárny 0
  Centra denních služeb 0
  Domovy pro osoby se zdravotním postižení 0
  Domovy pro seniory 0
  Domovy se zvláštním režimem 0
  Chráněné bydlení 0
  Sociální poradny 0
  Služby následné péče 0
 • Počet subjeků podle právní formy

  Státní organizace 1
  Akciové společnosti 1
  Obchodní společnosti 30
  Družstevní organizace 0
  Peněžní organizace 0
  Počet podnikatelů-fyz.os. 137
  Svobodná povolání 7
  Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel 0
  Ostatní 10
  Data pro rok 2021

  Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

  bez zaměstnanců 80
  s 1-9 zaměst.- mikropodniky 20
  s 10-49 zaměst.- malé podniky 1
  s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
  s >249 zaměst.- velké podniky 0
  Nezjištěno 85
  Data pro rok 2021

  Počet subjeků podle oboru činnosti

  A Zemědělství; lesnictví; rybářství 7
  B-E Průmysl celkem 40
  B Těžba a dobývání 0
  C Zpracovatelský průmysl 35
  D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného 5
  E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa 0
  F Stavebnictví 24
  G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid 27
  H Doprava a skladování 8
  I Ubytování; stravování a pohostinství 13
  J Informační a komunikační činnosti 4
  K Peněžnictví a pojišťovnictví 0
  L Činnosti v oblasti nemovitostí 1
  M Profesní; vědecké a technické činnosti 26
  N Administrativní a podpůrné činnosti 1
  O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 1
  P Vzdělávání 4
  Q Zdravotní a sociální péče 2
  R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti 7
  S Ostatní činnosti 17
  T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ 0
  U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 0
  Nezařazeno 4
  Data pro rok 2021

  Pozemky podle druhu (ha)

  Celková výměra pozemku 436
  Orná půda 137
  Chmelnice 0
  Vinice 1
  Zahrady 14
  Ovocné sady 0
  Trvalé travní porosty (býv.louky) 11
  Pastviny 7*
  Zemědělská půda 163
  Lesní půda 229
  Vodní plochy 5
  Zastavěné plochy 8
  Ostatní plochy 32
  Koeficient ekologické stability 1,4681

 • Obecní úřad Radostice

Sokolská 11
66446 Radostice

Pošta: Prštice u Brna IČ:00487520 Úřední hodiny: Po.,8:00-17:00, Stř.,8:00- 17.30, Úřed. hod. starosta Po.,8:00-10:00, Stř.,17:00-19:00 Telefon: 547 225 425

Datová schránka: md5a2gsE mail:starosta@radostice.cz Web:www.radostice.czStarosta/tka: Eva Urbanová 

Telefon:547 225 425, 724 024 648E-mail:starosta@radostice.cz