AML

Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb.

SVZ 

systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených AML zákonem