ZRUŠENÍ PARAMETRU DTI BANKY ZMÍRNÍ  OD 01 /2024 

01.12.2023

https://www.penize.cz/hypoteky/448969-omezeni-hypotek-cnb-rusi-dalsi-klicovy-limit

Banky nebudou muset od ledna 2024 dodržovat parametr DTI, tedy počet ročních čistých příjmů žadatele nutných ke splacení všech jeho dluhů. Platný tak zůstane jen limit LTV – poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě nemovitosti.

Rada České národní banky (ČNB) se rozhodla od 1. ledna 2024 deaktivovat ukazatel DTI. "Vyšší úrokové sazby a utlumená hypotéční aktivita výrazněji omezují rizika související s úrovní příjmů žadatelů. Proto byl limit deaktivován," říká členka bankovní rady Karina Kubelková.

Ukazatel DTI (Debt to Income) odráží počet ročních čistých příjmů žadatele nutných ke splacení všech jeho dluhů. Dosud byl 8,5. Znamená to, že banky mohly půjčit jen tomu, kdo na splacení všech svých dluhů vydal maximálně 8,5násobek svých ročních čistých příjmů. Pro žadatele mladší 36 let byl limit 9,5.

Od ledna už tak bude platit pouze jediný limit: LTV (Loan to Value) ukazující poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě nemovitosti. Ten zůstává na 80 %. Znamená to, že na hypotéky dosáhne většinou jen ten, kdo má na pořízení nemovitosti alespoň 20 % z vlastních peněz, respektive z jiných zdrojů než z hypotéky.

Pro žadatele o hypotéku, kteří jsou mladší 36 let, zůstává u LTV zvýšený 90% limit – stačí jim tak desetina vlastních peněz. Banky mohou uplatnit pětiprocentní výjimku pro hypotéky s vyšším ukazatelem LTV, musí ale při tom postupovat "obzvlášť obezřetně".

"V prostředí významných makrofinančních nejistot přetrvává riziko výraznějšího poklesu cen nemovitostí, které si vyžaduje i nadále působení ukazatele LTV. Vyšší úrokové sazby a utlumená hypoteční aktivita výrazněji omezují rizika související s úrovní příjmů žadatelů, řízení těchto rizik ponecháváme plně na poskytovatelích," říká Karina Kubelková.

ČNB už od letošního 1. července letošního roku zrušila limit DSTI, který vyjadřoval, jak velkou část čistého měsíčního příjmu žadatel o úvěr vynakládá na splátky celkového dluhu. Na hypotéku předtím nedosáhl, kdo vydal na všechny své dluhy víc než 45 procent čistých příjmů, u žadatelů mladších 36 let víc než 50 procent. Nyní už tento limit neplatí a banky ho neuplatňují.

Důvodem k jeho zrušení byla vysoká inflace. "V době, kdy bojujeme se zvýšenou inflací, je nutné dodržovat přísné podmínky pro poskytování hypoték. Při vyšších úrokových sazbách však ukazatel DSTI není zapotřebí," řekl v červnu guvernér ČNB Aleš Michl. Právě limit DSTI považovali odborníci za největší překážku u poskytování hypoték v době klesajícího zájmu o úvěry na bydlení.

Horní hranice ukazatelů LTV, DTI a DSTI může ČNB od druhé poloviny roku 2021 stanovit přímo zákonem, pravomoc získala díky novele zákona o ČNB. Předtím tyto limity určovala formou doporučení, které ale banky většinou respektovaly.

Zdroj: https://www.penize.cz/hypoteky/448969-omezeni-hypotek-cnb-rusi-dalsi-klicovy-limit